ตะลุย KMITL World University

Mission 1

ให้ถามรุ่นพี่ที่ใกล้ที่สุด 2 คน ดังนี้
1) ชื่อเล่น สาขา คณะ
2) สิ่งที่พี่ชอบที่สุดในคณะและมหาลัย
3) วิชามัธยมที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียน
4) วิชาที่ท้าทายของสาขานี้
5) สามารถทำงานในสาขาอาชีพไหนได้บ้าง
6) ถ่ายรูปคู่กับรุ่นพี่ (ท่า I Love KMITL/LOKE)

วิธีการส่ง : บันทึกลงในส่วนภารกิจ และโพสต์รูปถ่ายกับรุ่นพี่ พร้อมแคปชั่น (ตามด้วย #kmitltcas )
ลงหน้า Facebook ของตนเอง

Mission 2

ให้น้องจับคู่กับเพื่อนในสาย ที่อยู่คนละโรงเรียนหรืออยากเรียนคนละคณะ
1) ชื่อเล่น สาขา คณะ (อยากเข้า)
2) ทำไมถึงอยากเรียนคณะ สาขานั้น
3) จบคณะนั้นแล้วอยากทำอาชีพอะไร และทำงานที่หน่วยงานใดพิเศษ

วิธีการส่ง : บันทึกลงในส่วนภารกิจ 

Mission 3

หากน้องต้องการทำงานใน ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC น้องจะเลือกเรียนคณะ สาขา อะไร?

วิธีการส่ง : บันทึกลงในส่วนภารกิจ 

ภารกิจพิเศษ

ภาควิชาของผู้สร้างสรรค์อาคาร
(ที่นี้คือที่ไหน? รู้แล้วไปเลยย)
————-
ให้ถ่ายรูปกับเพื่อนที่อยากเรียนคนที่เดียวกัน “แลนด์มาร์ค”

ของสถานที่เป้าหมาย

วิธีการส่ง : ส่งรูปมาที่เพจ TECH Education (ระบุชื่อ-สกุล)

Mission 4

ให้ถามรุ่นพี่ที่ใกล้ที่สุด 2 คน ดังนี้
1) ชื่อเล่น สาขา คณะ
2) จุดเด่นและจุดปรับปรุงของสาขาคืออะไร
3) จบสาขานี้สามารถทำงานสายไหนได้บ้าง
4) หากพี่เลือกเรียนใหม่ได้ อยากเรียนคณะ สาขาไหน
5) ถ่ายรูปรุ่นพี่ (ท่าที่เท่ที่สุด)


วิธีการส่ง : บันทึกลงในส่วนภารกิจ และโพสต์รูปถ่ายพร้อมแคปชั่น (ตามด้วย #kmitltcas ) ลงหน้า Facebook ของตนเอง

Mission 5

น้องคิดว่า “เทคโนโลยีที่น้องเรียนในปี 1” กับวันที่น้องจบออกมาน้องคิดว่ายังใช้ได้อยู่หรือไม่

วิธีการส่ง : บันทึกลงในส่วนภารกิจ 

Mission 6

คำว่า “วุฒิการศึกษาในปัจจุบันไม่สำคัญอีกแล้ว” น้องคิดเห็นอย่างไรกับข้อความข้างต้น

วิธีการส่ง : บันทึกลงในส่วนภารกิจ