การชำระค่าสมัครและแจ้งการชำระค่าสมัคร

ธนาคารกสิกรไทย 

เลขที่บัญชี : 106-1-91411-7 

ชื่อบัญชี : บจก. เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น

เมื่อชำระแล้วสามารถแจ้งการชำระเงินได้ที่ 

1. แจ้งการชำระค่าสมัครผ่านแบบฟอร์ม

2. แจ้งการชำระค่าสมัครผ่าน

Facebook | TECH Edcation