โรงเรียนยืนยันการใช้สิทธิโควตา
| สำหรับโรงเรียน

จัดทำโดย สำนักงานนวัตกรรมการทดสอบและประเมินผล | TETO

เมื่อดำเนินการส่งข้อมูล แสดงว่าคุณยินยอมข้อกำหนด นโยบายข้อมูล และนโยบายคุกกี้ของ TECH INFINITY EDUCATION

นวัตกรรมการทดสอบที่มากกว่า ''การทดสอบ''

กำหนดการ สำหรับโรงเรียน
| School Schedule

โทรศัพท์

(0)2 686 1202 กด 1 (Office)
หรือ 062-456-9091
(คุณประเสริฐ : ผู้ประสานงาน)

อีเมล

[email protected]

ที่อยู่

บริษัท เทค อินฟินิตี้ อีดูเคชั่น จำกัด
TECH Infinity Education Co.,Ltd

1 อาคารเอ็มไพร์ ชั้น 47 ยูนิต 4703 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105564121880

ติดตามเราได้ที่