โรงเรียนยืนยันการใช้สิทธิโควตา
| สำหรับโรงเรียน

จัดทำโดย สำนักงานนวัตกรรมการทดสอบและประเมินผล | TETO

เมื่อดำเนินการส่งข้อมูล แสดงว่าคุณยินยอมข้อกำหนด นโยบายข้อมูล และนโยบายคุกกี้ของ TECH INFINITY EDUCATION

นวัตกรรมการทดสอบที่มากกว่า ''การทดสอบ''

กำหนดการ สำหรับโรงเรียน
| School Schedule

โครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับประเทศ ประจำปี 1/2566 เมื่อเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมกว่า 60 โรงเรียนทั่วประเทศ

พิธีมอบรางวัลแก่โรงเรียน (กลุ่มสาระฯ) และผู้ได้รับรางวัล โครงการพัฒนาและทดสอบความถนัดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ รอบเดือนมิถุนายน ประจำปี 2/2565

โทรศัพท์

(0)2 686 1202 กด 1 (Office)
หรือ 092 504 0382
(คุณนิสาชล วงค์จำปา : นักวิชาการศึกษา)

อีเมล

[email protected]

ติดต่อ-สอบถาม

สำนักงานนวัตกรรมการทดสอบและประเมินผล
TechEd Assessment Testing Office : TATO
TECH Infinity Education Co.,Ltd

1 อาคารเอ็มไพร์ ชั้น 47 ยูนิต 4703 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105564121880

ติดตามเราได้ที่